Nakaz zapłaty na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego: co można zrobić?
Usługi

Nakaz zapłaty na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego: co można zrobić?

Niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty (w skrócie NSFIZ) jest rodzajem firmy inwestycyjnej. Mimo że na rynku finansowym jest obecny już od dłuższego czasu wiele osób nie wie o jego istnieniu. Nie wie też czym zajmuje się niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty.

Czym zajmuje się NSFIZ?

Niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty zajmuje się skupowaniem długów od firm. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wierzyciel ma prawo sprzedać dług na podstawie umowy cesji. NSFIZ zajmuje się skupowaniem długów wystawianych na sprzedaż przez banki, instytucje finansowe nie będące bankami, firmy telekomunikacyjne czy energetyczne.

Fundusz inwestycyjny zamknięty będąc właścicielem długu wysyła do dłużnika wezwanie do zapłaty. List należy oczywiście odebrać i skonsultować się z prawnikiem. Sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny może też skierować sprawę do sądu. W tym przypadku także należy szybko reagować, gdyż na złożenie sprzeciwu jest tylko 14 dni.

Kto inwestuje w fundusz sekurytyzacyjny?

W fundusz inwestycyjny zamknięty niestandaryzowany mogą inwestować jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej oraz osoby prawne. Gdy statut przewiduje taką możliwość, środki w sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty mogą inwestować także osoby prywatne.

Fundusz inwestycyjny zamknięty niestandaryzowany skupuje wierzytelności, aby na nich zarobić. Osoby, które zostały przez fundusz pozwane mogą uwolnić się od roszczeń. Muszą jednak działać szybko.