Pismo z funduszu inwestycyjnego zamkniętego - co zrobić?
Usługi

Pismo z funduszu inwestycyjnego zamkniętego – co zrobić?

Osób, które nagle otrzymują sądowe wezwanie do zapłaty na rzecz niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest coraz więcej. Większość tych osób w ogóle nie wie, co ta nazwa znaczy. Sprawdźmy więc, co to za instytucja.

Co to jest NSFIZ?

Niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty jest jednym z rodzajów funduszów inwestycyjnych zamkniętych. Niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty ma przed sobą tylko jeden cel: nabycie określonych aktywów.

Aktywami, które może nabywać niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty mogą być na przykład depozyty, depozyty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego. Uczestnikami NSFIZ mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Jeśli statut NSFIZ dopuszcza taką możliwość, to uczestnikami NSFIZ mogą zostać także osoby prywatne.

Czym zajmuje się fundusz inwestycyjny zamknięty?

Sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty na ogół zajmuje się skupowanie wierzytelności od innych firm. Z reguły sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty jest instytucją, która nabywa długi osób zadłużonych w bankach czy w firmach udzielających tak zwanych chwilówek. O tym, że istnieje niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny osoby zadłużone dowiadują się więc dopiero po otrzymaniu sądowego wezwania do zapłaty.

Osoby, które zostały pozwane przez niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny nie muszą być pozostawione same sobie. Mogą skorzystać z pomocy prawników.