Specyfika i korzyści wynajmu długoterminowego
Motoryzacja

Specyfika i korzyści wynajmu długoterminowego

Czy auta na abonament są rozwiązaniami atrakcyjnymi jedynie z perspektywy tych przedsiębiorców, którzy nie mogą, z różnych przyczyn, starać się o leasing? Jeszcze nie tak dawno najem długoterminowy był prezentowany właśnie w ten sposób. Dziś jednak możemy mieć pewność, że jest to spore uproszczenie. Rozwiązanie to wiąże się z realnymi korzyściami finansowymi. To właśnie one sprawiają, że wynajem długoterminowy samochodów jest coraz częściej rozpatrywany jako alternatywa dla leasingu.

Korzyści finansowe dla firmy

Wynajem długoterminowy aut zwraca na siebie uwagę przede wszystkim dlatego, że pozwala na łatwe planowanie budżetu firmy. Wiąże się ze stałymi, miesięcznymi opłatami. Nie trzeba więc obawiać się nieoczekiwanych kosztów, jakie flota mogłaby generować w innych okolicznościach. Nie mniej ważne jest i to, że wynajem długoterminowy redukuje koszty związane z flota, zwiększa zdolność kredytową firmy oraz zapewnia wyższy zwrot z inwestycji. Często można usłyszeć, że nie gwarantuje tak dużych korzyści podatkowych, jak leasing. Nie można jednak udawać, że jest bez znaczenia dla odpisów podatku VAT.

Specyfika wynajmu długoterminowego

Wynajem długoterminowy zwraca na siebie uwagę również dlatego, że ma charakter pozabilansowy. W praktyce oznacza to, że osoba korzystająca z niego nie ma obowiązku wykazania przedmiotu najmu jako aktywów bilansu. Jednocześnie, zobowiązania wynikające z umowy najmu nie muszą być uwzględniane po stronie pasywów. Neutralność finansowa wynajmu długoterminowego jest ceniona przede wszystkim dlatego, że może przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej danej firmy. Warto zwrócić uwagę także na to, że pozwala firmie na uzyskanie większej zdolności kredytowej, co przydaje się bez względu na etap działalności.