Czym jest i czym się zajmuje NSFIZ?
Usługi

Czym jest i czym się zajmuje NSFIZ?

Większość osób w naszym kraju nawet nie wie, że istnieje taka instytucja jak niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty. W skrócie instytucja ta określana jest jako NSFIZ. O jej istnieniu większość osób dowiaduje się dopiero po otrzymaniu pozwu lub sądowego wezwania do zapłaty na jej rzecz.

Czym zajmuje się NSFIZ?

Niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty jest jednym z rodzajów funduszy. Niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty zajmuje się skupowaniem wierzytelności, które istnieją na rynku. Wiele wierzytelności, które skupuje NSFIZ uległa już przedawnieniu. NSFIZ opłaca się jednak je skupować i dochodzić roszczeń od dłużników.

Wierzytelności, które uległy przedawnieniu nie muszą być spłacane. Osoby, które otrzymały pismo, które wygenerowane zostało przez niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny powinny jak najszybciej skontaktować się z kancelarią prawną, która specjalizuje się w tego typu sprawach.

W jaki sposób dochodzi do sprzedaży długów?

Zadłużenia klientów w bankach, firmach energetycznych czy telekomunikacyjnych wystawiane na sprzedaż. Na sprzedaż wystawiane są niespłacone raty kredytów, chwilówek czy niezapłacone rachunki na prąd. Wierzyciele spłacają zadłużenie bez wiedzy dłużnika. W taki sposób wierzytelności przejmowane są przez sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty.

Inwestorzy lokujący swój kapitał w fundusz inwestycyjny zamknięty niestandaryzowany oczekują zysków. Sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty w dochodzeniu roszczeń jest bardzo skuteczny.